Verwaltung des Deutsch-Europäischen Juridicums

Aufsicht

Aufsicht (Tel. 0681 302-70591, E-Mail)

Direktorin

Professorin Dr. iur. Tiziana J. CHIUSI (2. Obergeschoss, Zi. 2.74.1, Tel. 0681 302-2145)

Leiterin

Jacqueline KROHN Ass. iur., M.A. LIS (Zi. 1.41, Tel. 0681 302-2119, E-Mail)

Stellvertreterin

Friederike GEPP (Zi. 1.43.2, Tel. 0681 302-2143, E-Mail)

Titelaufnahme Leiterin

Friederike GEPP (Zi. 1.43.2 , Tel. 0681 302-2143, E-Mail)

Titelaufnahme

Gisbert FREUDENBERGER (Zi. 1.45, Tel. 0681 302-58332, E-Mail)
Dorothee KIRSCH , Documentaliste (Zi. 1.45, Tel. 0681 302-2428, E-Mail)
Christina LATTWEIN , Dipl. Bibl (Zi. 1.44, Tel. 0681 302-2141, E-Mail)

Zeitschriftenstelle

Isabella KLEIN , Dipl. Bibl (Zi. 1.42.2 , Tel. 0681 302-4958, E-Mail)
Heike PETER , Dipl. Bibl (Zi. 1.42.2, Tel. 0681 302-2142, E-Mail)

Erwerbung

Monika DALHEIMER (Zi. 1.46, Tel. 0681 302-3152, E-Mail)
Ina NESARAJAH (Zi. 1.46, Tel. 0681 302-2102, E-Mail)

IT

IT-Stelle (Zi. 1.38, Tel. 0681 302-64265, E-Mail)
Tobias HANS (1.38, Tel. 64265, E-Mail)
Lucas HENNEN (1.38, Tel. 64265, E-Mail)

Aufsichtsleitung

Sammeladresse Aufsichtsleitung (Tel. , E-Mail)

Fachreferate

Florian FRICK Dipl.iur. (Zi. 1.40.1, Tel. 0681 302-2158, E-Mail)
Sebastian KNEIP Dipl.iur. (Zi. 1.47, Tel. 0681 302-2377, E-Mail)
Lavinia-Christa SERETEANU Dipl.iur. (Zi. 1.47, Tel. 0681 302-2387, E-Mail)
Manuel WILLMS Dipl.iur. (Zi. 1.40.1, Tel. 0681 302-2387, E-Mail)

)